HALA SPORTOWA

Drodzy Rodzice,

dzięki członkom Zarządu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Starych Babicach – Zastępcy Przewodniczącego Jackowi Kołczowi i Przewodniczącemu Rafałowi Krzyżanowskiemu, którzy w naszym imieniu uczestniczyli w wielu spotkaniach z władzami naszej Gminy i naświetlając problemy m.in. bardzo złego stanu technicznego sali gimnastycznej, powstała imponującą koncepcję nowej Hali Sportowej przy Szkole w Starych Babicach i w dodatku z basenem!

Dziękujemy obecnemu Wójtowi Sławomirowi Sumce, Naczelnikowi Wydziału Inwestycji Jackowi Kłopotowskiemu, którzy pracują już nad inwestycją.

Dziękujemy również Pani Dyrektor Dorocie Smolińskiej za szybką i owocną współpracę z projektantami hali.

Warto kliknąć:

https://stare-babice.pl/koncepcja-sali-gimnastycznej-w-sp-w-starych-babicach/?fbclid=IwAR28qYshHCLpy9TCbUiRqqTtoayrrzzyf9UZ6PV3iO0mz1JzvHLxFKE82QE

Obecnie staramy się o fundusze w ramach Polskiego Ładu – jeśli możesz nam pomóc prosimy o kontakt z Przewodniczącym RR Rafałem Krzyżanowskim tel. +48 509510566

Jak do tego doszło ? Już wyjaśniamy…

Już od dawna na forum Rady Rodziców podnoszony był temat słabych warunków w szatniach i ubikacjach zlokalizowanych przy sali gimnastycznej. Doszły również zgłoszenia o słabym oświetleniu, nieszczelności dachu i okien sali.

Choć temat wracał przez wiele lat, nie udało się poprawić stanu sali.

W poprzednim roku szkolnym na Przewodniczącego Rady Rodziców został wybrany Rafał Krzyżanowski i pośród wielu tematów wrócił temat sali gimnastycznej Naszej Szkoły.

W wyniku inicjatywy Zastępcy Przewodniczącego Jacka Kołcza, co zostało odnotowane w sprawozdaniu nr 4 ze spotkania RR w dniu 28.02.2023 roku w punkcie 6.

Cyt.

  1. Wnioski od rodziców
  • Jacek Kołcz poinformował o ruszającym od 01.03 naborze do programu mającego na celu budowę szkolnych obiektów sportowych. RR jednomyślnie postanowiła zgłosić naszą szkołę do tego programu. RR jest gotowa aktywnie wpływać na UG w tej sprawie (akcja mailingowa) Jacek obiecał stworzenie odpowiedniego pisma do Gminy wskazującego Naszą Szkołę jako beneficjenta tego programu. Wstępnie Przewodniczący omówi sprawę z Panią Dyrektor ,

(sprawozdanie nr 4 jest dostępne w zakładce „ORGANIZACJA PRACY RR”)

podjęliśmy działania zmierzające do poinformowania Władz Gminy o naszej frustracji związanej z brakiem w Naszej Szkole odpowiednich warunków w sali gimnastycznej i brakiem decyzji o zmianie takiego stanu.

W dniu 09.03.2023 roku Przewodniczący Rady Rodziców Rafał Krzyżanowski oraz jego Zastępca Jacek Kołcz wzięli udział w sesji Rady Gminy, podczas której poinformowali Wójta oraz Radnych Gminy o dużym zniecierpliwieniu, rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, dotyczącym potrzeby zmian warunków przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego.

Odbyło się to przy okazji zaprezentowania przez Jacka Kołcza programu „Olimp” dającego szanse  wybudowania nowej hali sportowej. Wcześniej przedstawiliśmy Gminie pismo w tej sprawie.

Sesja była długa, a do głosu zostaliśmy dopuszczeniu po 6 godzinach i 34 minutach co można zobaczyć klikając w link:

https://radni.tv/transmisja/?id=1853

Powyższe działania, poparte dodatkowym uczestnictwem naszych przedstawicieli Rafała Krzyżanowskiego i Jacka Kołcza w obradach Komisji Oświatowej Gminy Stare Babice, spowodowały bardzo duże zaangażowanie Wójta Gminy w naszą sprawę.

Otrzymaliśmy od niego odpowiedź ( pismo można pobrać poniżej ), w której odmówił udziału w programie Olimp podając słuszną według nas argumentację i obiecał przedstawienie koncepcji budowy nowej hali lub remontu i przebudowy istniejącej.

Koncepcja budowy nowej hali sportowej została przedstawiona 26.07.2023 roku w Szkole w obecności Dyrektor Doroty Smolińskiej, Przewodniczącego Rady Rodziców Rafała Krzyżanowskiego, Wójta Gminy Sławomira Sumki oraz pracowników Urzędu Gminy

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02xzZjTKrheB1CJMFrJRmMtiWyJrNGig4vEeEFAVLwM3egdmqJrGUGiAYa5BeetWJxl&id=100045541496159&sfnsn=mo 

Drodzy Rodzice jesteśmy pewni, że ciąg dalszy nastąpi, a gdy uda się zdobyć fundusze w najbliższym czasie, to może za 2 lata będziemy mieli piękną i funkcjonalną Hale Sportową.