STRUKTURA RR I DANE KONTAKTOWE

Struktura funkcjonalna na rok szkolny 2023/24

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach

Przewodniczący:
Rafał Krzyżanowski
mail: przewodniczacy@rr.szkola-starebabice.pl
 

Zastępcy przewodniczącego:

Jacek Kołcz
Julia Tomczuk (reprezentant małej szkoły)
Aleksandra Kępka
Artur Leszczyński

Sekretarz

Magdalena Mierzejewska

Skarbnik:

Marta Rogozińska
Jakub Jarzyński
Katarzyna Bilbin

mail: skarbnik@rr.szkola-starebabice.pl

Koordynator zajęć dodatkowych:

Magdalena Czech
mail: zajecia@rr.szkola-starebabice.pl

Komisja rewizyjna:

Jagna Ukleja
Maria Kiser
Anna Bekier

Komisja wycieczkowa:

Magdalena Gajda
Sylwia Bogucka
Marta Rogozińska