DZIEŃ NAUCZYCIELA

Chcąc wyrazić wdzięczność oraz podziękować za trud , zaangażowanie, cierpliwość, troskę, opiekę oraz pomoc w wychowaniu naszych dzieci, każdego roku z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, Rada Rodziców, działając w imieniu nas wszystkich, przygotowuje poczęstunek dla nauczycieli oraz pracowników Naszej Szkoły.

Przygotowane własnoręcznie kosze ze słodkościami,  kawami, herbatami osobiście przekazujemy do “Małej” i “Dużej” Szkoły do gabinetu Dyrekcji, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego, gabinetu pielęgniarki, pedagogom, paniom woźnym, w stołówce.

Bez nazwy-2