KONKURS NA ŚWIĄTECZNĄ BOMBKĘ

Konkurs przewidziany dla uczniów szkoły podstawowej i ich rodzin.
Uczniowie podzieleni są na trzy kategorie wiekowe:
klasy 0 – 3,
klasy 4 – 6
klasy 7 – 8
Tematyka prac:   Boże Narodzenie – bombka świąteczna.
Technika prac:    dowolna technika plastyczna.
Format prac:       bombka w dowolnym kształcie oraz z dowolnego, bezpiecznego materiału (styropian, papier, masa solna) konieczna zawieszka; dopuszczamy prace indywidualne (bez udziału rodziny, rodziców)
Do każdej pracy dołączona musi być informacja zawierająca następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, klasa oraz dołączenie wypełnionej karty zgłoszeniowej.
W razie niejasności lub pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt:
przewodniczacy@rr.szkola-starebabice.pl
Prace wraz z kartą zgłoszeniową prosimy składać do dnia 6 grudnia do godz. 16.00 w Kancelarii szkoły (liczy się data dostarczenia do placówki organizatora), na adres: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach ul. Polna 40 05-082 Stare Babice z dopiskiem: „Konkurs świąteczny – Rodzinna Bombka”

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 grudnia.


Regulamin Świątecznego Konkursu Plastycznego

„Rodzinna bombka”

 
ORGANIZATOR KONKURSU
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach
I. CELE KONKURSU
Wskazanie rodzinom kreatywnej formy spędzania wolnego czasu Zachęcenie do twórczości rękodzielniczej dzieci
kultywowanie tradycji lokalnych
Rozwijanie środków wykorzystywanych w komunikacji międzyludzkiej
Rozwijanie kreatywności i pomysłowości oraz umiejętności manualnych
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs przewidziany jest dla uczniów szkoły podstawowej i ich rodzin
Uczniowie podzieleni są na trzy kategorie wiekowe: klasy 0 – 3,
klasy 4 – 6 oraz klasy 7 – 8 Tematyka prac – Boże Narodzenie – bombka
świąteczna.
Technika prac: dowolna technika plastyczna.
Format prac: bombka w dowolnym kształcie oraz z dowolnego,
bezpiecznego materiału (styropian, papier, masa solna) konieczna
zawieszka;
dopuszczamy prace indywidualne (bez udziału rodziny, rodziców)
do każdej pracy dołączona musi być informacja zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa.
Do każdej pracy konieczne jest dołączenie wypełnionej karty zgłoszeniowej (karta znajduje się w załączniku do regulaminu).
III. KRYTERIA OCENY PRAC
Zgodność z tematyką i formatem prac———————————– 10pkt
Nawiązanie do tradycji lub regionu—————————————— 10pkt
Oryginalność i kreatywność—————————————————– 10pkt
Stopień trudności zastosowanych technik artystycznych——– 10pkt
Ogólne wrażenie estetyczne—————————————————–10pkt
IV. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC
Prace wraz z kartą zgłoszeniową prosimy składać do dnia 6 grudnia
2023 do godz. 16.00 w Kancelarii szkoły (liczy się data dostarczenia do
placówki organizatora), na adres:
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach ul. Polna 40 05-082 Stare Babice
z dopiskiem : „Konkurs świąteczny – Rodzinna Bombka”
V. KONTAKT
W razie niejasności lub pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt:
przewodniczacy@rr.szkola-starebabice.pl
VI. JURY

W skład jury wchodzą wybrani w drodze głosowania członkowie Rady Rodziców.

  1. Jury wybierze po trzy prace w każdej kategorii wiekowej;
  2. Dla wszystkich uczestników przewidziano upominek za udział w konkursie.
VII. NAGRODY
Środki na nagrody pochodzą z funduszu na rzecz dzieci gromadzonego przez rodziców Szkoły Podstawowej.
Przewidziano przyznanie dyplomów i atrakcyjnych nagród rzeczowych za
trzy najlepsze miejsca w konkursie, w trzech kategoriach wiekowych
(klasy 0-3; klasy 4-6; klasy 7-8).
Wszystkie prace zostaną przekazane na kiermasz świąteczny, który
odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 r., organizowany przez Szkołę
Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na cel ustalony przez Radę Rodziców.
W bieżącym roku dochód zostanie przekazany na zakup środków czystości i materiałów plastycznych dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Blizne Jasińskiego.
VIII. WYNIKI KONKURSU
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pomiędzy  11 grudnia 2023.
Nagrodzone osoby zostaną poinformowane ustnie przez wychowawcę o
terminie uroczystego wręczenia nagród, które odbędzie się w Szkole
Podstawowej.
IX. UWAGI DODATKOWE
  1. Prace niezgodne z regulaminem, bez dołączonej karty zgłoszeniowej,
    zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę;
  2. Prace przechodzą na własność organizatorów;
  3. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
                                                           Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach1