DOFINANSOWANIA Z RR

AKLA – DOTOWANIE AKTYWNOŚCI KLAS

DOWAR – DOTOWANIE WARSZTATÓW

FUNDUSZ WYCIECZKOWY – ZAPEWNIA DZIECIOM Z RODZIN Z TRUDNĄ SYTUACJĄ FINASOWĄ UDZIAŁ W WYCIECZKACH KLASOWYCH