ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe organizowane przez radę rodziców

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2023/24 planujemy rozpocząć 02.10.2023.

W celu dokonania zapisania uczestnika na zajęcia dodatkowe potrzebujesz 3 kroków:

Pierwszy – zadzwoń do prowadzącego interesujących Ciebie zajęć, dowiesz się od niego, czy w wybranym terminie są jeszcze wolne miejsca.
Drugi – prześlij wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA z oznaczeniem wybranego terminu na adres zajecia@rr.szkola-starebabice.pl.
Trzeci – dokonywanie terminowych płatności.

W roku szkolnym 2023/24 opłata miesięczna wg stawki w tabeli. Opłata jest stała niezależnie od ilości zajęć w miesiącu.
W tytule płatności należy wpisać : nazwę zajęć; imię i nazwisko dziecka; miesiąc, którego opłata dotyczy.

ZASADY

 1. Rodzice uczestnika zobowiązują się do minimum półrocznego udziału ich dziecka w wybranych zajęciach.
 2. Wysokość opłaty za zajęcia jest ustalana przez Radę Rodziców na bieżący rok szkolny do końca września.
 3. Opłata miesięczna jest wnoszona do 10 dnia każdego miesiąca, obejmuje ona średnio udział w 4 zajęciach w miesiącu w skali całego roku szkolnego.
 4. Płatna jest za uczestniczenie w zajęciach raz w tygodniu, niezależnie od obecności na zajęciach.
 5. Każdy rodzaj zajęć jest opłacany osobno.
 6. Należność realizujemy przelewem na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Starych Babicach na konto w Banku Spółdzielczym oddział w Starych Babicach nr 54 8015 0004 0037 8822 2030 0001
 7. Rada Rodziców zastrzega sobie prawo do likwidacji zajęć w podanej godzinie w przypadku małej ilości chętnych uczestników.
 8. Nowemu uczestnikowi przysługują jedne zajęcia próbne.
 9. Zgłoszenie na zajęcia wymaga przesłania na adres zajęcia@rr.szkola-starebabice.pl
  KARTY ZGŁOSZENIA
 10. Grafik zajęć i kontakt do prowadzących jest umieszczony w TABELI ORGANIZACYJNEJ
 11. Regulamin uczestnictwa w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Radę Rodziców
 12. Karta zgłoszenia uczestnika zajęć dodatkowych